struna search engine

image shadow

zajednička hipoteka

PDF ispis
definition
 

hipoteka na brodu koja se za jednu istu tražbinu može upisati nepodijeljeno na dva broda ili više njih, dva broda u gradnji ili više njih te na dvije ili hipotekarne tražbine ili više njih

vrela
context
 
Zabilježba drugih činjenica može se dopustiti samo kad je zabilježba ovim Zakonikom dopuštena i ima učinak koji je njime određen, npr. prvenstveni red, zajednička hipoteka na brodu, otkaz tražbine osigurane hipotekom na brodu, tužba za ostvarivanje pomorskog privilegija, zabilježba spora itd.
vrela
equivalents
 

english: joint mortgage

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja