struna search engine

image shadow

zahtjev za donošenje prethodne odluke

definition
 

zahtjev kojim sud države članice upućuje Sudu Europske unije pitanje radi donošenja prethodne odluke prema odredbama UFEU-a o postupku za donošenje prethodne odluke

vrela
synonyms
 

admitted term: pitanje radi prethodne odluke, prethodno pitanje, zahtjev za prethodno tumačenje

equivalents
 

english: reference for preliminary ruling, preliminary reference

german: Vorabentscheidungsersuchen, Vorabentscheidungsvorlage, Vorlage zur Vorabentscheidung, Vorlagefrage

french: renvoi préjudiciel, recours préjudiciel, demande de décision préjudicielle

italian: domanda pregiudiziale, domanda di pronuncia pregiudiziale

note
 
Tekst UFEU-a ne sadržava izričito naziv preliminary reference, već se u čl. 267. UFEU-a, kao i pojedinim drugim odredbama Ugovora, nalaze izrazi question, request i bring the matter before the Court. No, u stranoj pravnoj literaturi prevladava naziv preliminary reference. Zbog nepostojanja konsenzusa oko prijevoda ovoga naziva, u hrvatskoj se pravnoj literaturi može naići na različite nazive za ovaj pojam. Problem predstavlja razgraničenje od prethodnoga pitanja u smislu čl. 12. Zakona o parničnom postupku, prema kojemu ono postoji kada odluka suda ovisi o prethodnome rješenju pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos, a o tome pitanju još nije donio odluku sud ili drugo mjerodavno tijelo. Prema čl. 213. st. 1. Zakona o parničnom postupku, koji stupa na snagu na datum pristupanja Hrvatske u Uniju, sud će u oba slučaja odlukom odrediti prekid postupka.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

new term: Emilia Mišćenić

source of definition: Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije, OJ C 83/47, 30.3.2010.