struna search engine

image shadow

zaduženost

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

razina opterećenosti poduzeća tuđim izvorima financiranja

context
 
Pokazatelji profitabilnosti predstavljaju učinkovit alat ocjene konkretizacije postavljenih ciljeva poslovanja poduzeća, a s druge strane uobičajeno se koriste za ocjenu adekvatnosti strukture izvora financiranja odnosno ocjene zaduženosti.
vrela
synonyms
 

admitted term: solventnost

equivalents
 

english: indebtedness

german: Verbindlichkeit

subordinate terms
 
dinamička zaduženost, statička zaduženost
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja