struna search engine

image shadow

zaduženi za upravljanje

PDF ispis
definition
 

osobe ili organizacije s odgovornošću nadziranja strateškoga pravca poslovanja poduzeća i s obvezama koje su povezane s odgovornostima poduzeća

vrela
context
 
Oni koji su zaduženi za upravljanje subjektom imaju nadzorne odgovornosti za sustav nadgledanja rizika, financijskih kontrola i postupanja u skladu sa zakonom. U mnogim su zemljama, prakse korporativnog upravljanja razvijene i oni koji su zaduženi za upravljanje igraju aktivnu ulogu u nadzoru subjektovih procjena rizika prijevara i relevantnih internih kontrola.
vrela
synonyms
 

admitted term: oni koji su zaduženi za upravljanje

equivalents
 

english: those charged with governance

note
 
Odgovornosti onih koji su zaduženi za upravljanje uključuju nadziranje postupaka financijskoga izvještavanja. Ovisno o zakonodavstvu, oni koji su zaduženi za upravljanje mogu uključivati osoblje menadžmenta poput izvršnih članova upravnoga odbora ili vlasnike menadžere.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja