struna search engine

image shadow

zadužena osoba

PDF ispis
definition
 

osoba u brodarskome društvu koja u sustavu upravljanja sigurnošću na brodu mora imati neposredan pristup do najvišega vodećeg tijela

context
 
Kako bi se omogućio siguran rad svakog broda i veza između ureda i osoblja na brodu, svako brodarsko društvo, prema potrebi, mora odrediti zaduženu osobu na kopnu.
synonyms
 

admitted term: zadužena osoba na kopnu

equivalents
 

english: designated person ashore

abbreviations and acronyms
 

english: DPA

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja

source
 

source of term: Tehnička pravila v. 2006-01 (CD-ROM). Split : Hrvatski registar brodova, 2006.