struna search engine

image shadow

zadržana dobit

PDF ispis
definition
 

dobit ostvarena u prethodnim razdobljima koja je neraspoređena i zadržana u poduzeću

vrela
context
 
Zadržana dobit je dobit prenesena iz prethodnog obračunskog razdoblja koja će biti raspoređena naknadno.
vrela
synonyms
 

admitted term: prenesena dobit, neraspoređena dobit, dobit prethodnih razdoblja

equivalents
 

english: retained earnings, profit brought forward, profit carried forward

note
 
Dobit nakon oporezivanja u pravilu se dijeli na tri dijela: izdvajanje u rezerve (zakonski regulirano), dobit koja pripada vlasnicima i dobit koja se zadržava u poduzeću, tzv. zadržana dobit.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja