struna search engine

image shadow

zadružna obitelj

PDF ispis
definition
 

samodovoljna obiteljska i radna zajednica sastavljena od više nuklearnih i višegeneracijskih obitelji, s posebnom strukturom vlasničkih odnosa i podjelom uloga

vrela
context
 
Dunja Rihtman Auguštin je (1984.) ukazivala na značaj tumačenja strukture zadruge E. Sicarda kao zajednice po krvi ili srodstvu, po radu, životu i autoritetu, naglasivši značajku autoriteta starješina i njegova prava upravljanja i raspolaganja imovinom, ali i višesmjernost odnosa autoriteta u zadruzi, a zadrugu je istovremeno označio i kao ekonomsku zajednicu (zajednički rad i život te mogući nesrodnički odnosi unutar nje).
vrela
synonyms
 

admitted term: zadruga, obiteljska zadruga, kućna zadruga

equivalents
 

english: cooperative family

note
 
Zadružna obitelj bila je primaran fokus etnoloških istraživanja obitelji u hrvatskoj etnologiji tijekom 20. stoljeća.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji