struna search engine

image shadow

zabrtviti

verb.
PDF ispis
definition
 

spriječiti prolaz tekućega ili plinovitoga sredstva na spoju dvaju mehaničkih dijelova

vrela
context
 
Nadsvjetla u razini palube na području kategorije 1 i 2 moraju imati stalno ugrađen ili na neki dugi način (pomoću vijaka s maticama) pričvršćen poklopac, tako da se njime može uvijek lako i prikladno vodonepropusno zabrtviti otvor nadsvjetla.
vrela
equivalents
 

english: seal

note
 
U engleskome jeziku upotrebljava se i naziv pack. Naziv seal ima šire značenje.
classification
 

polje: strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje