struna search engine

image shadow

zabranjena vrpca

definition
 

područje zabranjenih energija elektrona u kristalu bez defekata

synonyms
 

admitted term: zabranjeni pojas

equivalents
 

english: forbidden band

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici