struna search engine

image shadow

Yukawin potencijal

definition
 

potencijal koji opisuje efektivnu nuklearnu silu izmjenom piona

equivalents
 

english: Yukawa potential

french: potentiel de Yukawa

equation
 
note
 
U jednadžbi je m masa čestice, a C konstanta vezanja.
classification
 

polje: fizika
grana: nuklearna fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici