struna search engine

image shadow

Wiedemann-Franzov zakon

PDF ispis
definition
 

empirijski zakon prema kojemu je omjer toplinske i električne vodljivosti metala razmjeran termodinamičkoj temperaturi

equivalents
 

english: Wiedemann-Franz law

equation
 
note
 
Konstanta proporcionalnosti naziva se Lorenzov broj.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici