struna search engine

image shadow

Weissenberova difrakcijska slika

definition
 

difrakcijska slika kristala dobivena Weissenbergovom metodom na kojoj su difrakcijski maksimumi oblika malih pjega raspoređeni uzduž nekoliko svijenih usporednih crta koje se ne sijeku pri čemu se uzduž dane crte dva Millerova indeksa difrakcijskih maksimuma mijenjaju a treći je indeks stalan

proposed term (IHJJ)
 
Weissenberova ogibna slika
equivalents
 

english: Weissenberg photograph

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici