struna search engine

image shadow

W-bozon

noun m. sl.
definition
 

električno nabijeni prijenosnik slaboga međudjelovanja

equivalents
 

english: W-boson

french: boson W

note
 
W-bozon pripada baždarnim česticama.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici