struna search engine

image shadow

vrpčasti spektar

PDF ispis
definition
 

spektar koji se dobiva nakon prolaska zračenja kroz uzorak koji apsorbira samo pri nekim valnim duljinama

equivalents
 

english: band spectrum

subordinate terms
 
elektronski spektar, spektar magnetske rezonancije, vibracijski spektar
classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja