struna search engine

image shadow

vrijednost

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

monetarni iskaz svih elemenata financijskih izvještaja i ostalih aspekata poduzeća

context
 
Nasuprot tome, sa stajališta dugoročnih investitora više se naglašava moć za stvaranje prihoda i efikasnost poslovanja nego likvidnost, jer se zna da neprofitabilna poduzeća umanjuju vrijednost imovine i bez obzira na postojeću dobru likvidnost u budućnosti neće moći iz ostvarenog rezultata poslovanja podmiriti obveze dugoročnim investitorima.
vrela
equivalents
 

english: value

german: Wert

subordinate terms
 
dodana vrijednost
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja