struna search engine

image shadow

vrijednost u upotrebi

PDF ispis
definition
 

sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova koji se očekuju od upotrebe imovine i otuđenja na kraju vijeka upotrebe

equivalents
 

english: value in use

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja