struna search engine

image shadow

vrijednost specifična za subjekt

PDF ispis
definition
 

sadašnja vrijednost novčanih tokova koje subjekt očekuje od neprekidne upotrebe imovine i otuđenja na kraju njezina korisnoga vijeka upotrebe ili pri podmirenju obveze

vrela
equivalents
 

english: entity-specific value

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja