struna search engine

image shadow

vrhovna revizijska institucija

PDF ispis
definition
 

institucija pojedine zemlje zadužena za provedbu revizije subjekata koji čine javni sektor

context
 
Naime, vrhovne revizijske institucije djeluju u ime i za račun države a mogu biti ustrojene kao sud, odbor, komisija, zakonodavni ured ili ministarstvo. Temeljna zadaća ovih institucija je jačati odgovornost sudionika javnog sektora kao i poticati racionalnu potrošnju državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave.
vrela
equivalents
 

english: supreme audit institution

note
 
Vrhovna revizijska institucija u Republici Hrvatskoj jest Državni ured za reviziju.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja