struna search engine

image shadow

voltampermetrija kvadratnoga vala

PDF ispis
definition
 

voltampermetrijska metoda u kojoj se na rastući potencijal koji slijedi oblik stubišta pridodaju naponski impulsi u obliku kvadratnoga vala koji traje 5 ms i ima amplitudu oko 25 mV

vrela
equivalents
 

english: square-wave voltammetry

note
 
Za svaki naponski impuls mjeri se struja na vrhu (I1) i na dnu (I2) naponskoga vala. Razlika između izmjerenih struja u odnosu na priključeni potencijal prikazana je voltamogramom diferencijalne pulsne voltametrije.
classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja