struna search engine

image shadow

vojna strategija

definition
 

komponenta nacionalne strategije koja predstavlja način na koji se treba razvijati i primjenjivati vojna moć radi postizanja nacionalnih ciljeva ili ciljeva više nacija

equivalents
 

english: military strategy

classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje