struna search engine

image shadow

vjerovnik

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

fizička ili pravna osoba koja u okviru obavljanja svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti odobrava kredit ili obećava odobriti kredit

vrela
synonyms
 

admitted term: davatelj kredita

not recommended term: kreditor

equivalents
 

english: creditor

german: Kreditgeber

french: prêteur

italian: creditore

note
 
Kao i prije stupanja Zakona o potrošačkom kreditiranju na snagu, hrvatsko pravo potrošačkoga kredita i dalje ne poznaje naziv davatelj kredita, već umjesto doslovnoga preuzimanja iz čl. 3. sl. b) Direktive 2008/48/EZ, Zakon o potrošačkom kreditiranju u čl. 2. toč. 2. govori o vjerovniku. Prilikom preuzimanja stare Direktive 87/102/EEZ u Zakon o zaštiti potrošača hrvatski je zakonodavac umjesto doslovnoga prijevoda naziva davatelj kredita u čl. 71. st. 3. upotrebljavao naziv zajmodavac. Potonje odredbe prestale su vrijediti 1.1. 2011.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije