struna search engine

image shadow

visokotemperaturna tekućinska kromatografija

PDF ispis
definition
 

kromatografija na temperaturama višima od 60 ºC, što prouzročuje smanjenje viskoznosti pokretne faze i bržu analizu te manju potrošnju organskih otapala

vrela
equivalents
 

english: high-temperature liquid chromatography

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja