struna search engine

image shadow

višestruki integral

PDF ispis
definition
 

određeni integral po području u višedimenzijskome realnom prostoru

equivalents
 

english: multiple integral

subordinate terms
 
dvostruki integral
note
 
Najčešće se višestruki integral računa uzastopnim integriranjem po raznim varijablama integriranja, pri čemu u svakome koraku treba paziti na granice integracije koje ovise o ostalim varijablama. Drugim riječima, višestruki integral često se računa kao uzastopni integral.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi