struna search engine

image shadow

vinjeta

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

ukras u knjizi, rukopisu ili na karti u obliku manje sličice, ornamenta ili crteža

equivalents
 

english: vignette

french: vignette

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik