struna search engine

image shadow

vinilni kationi

PDF ispis
definition
 

spojevi karbokationske strukture u kojima je pozitivni naboj na jednome od nezasićenih ugljikovih atoma

vrela
equivalents
 

english: vinylic cations

attachment
 
vinilni kationi
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja