struna search engine

image shadow

Vijeće Europske unije

name
PDF ispis
short form
 
Vijeće
definition
 

institucija Europske unije sastavljena od po jednoga predstavnika svake države članice na ministarskoj razini koja na način propisan Ugovorima, zajedno s Europskim parlamentom, obavlja zakonodavnu i proračunsku funkciju i funkciju utvrđivanja politike i koordinacije

vrela
synonyms
 

obsolete: Vijeće ministara

equivalents
 

english: Council of the European Union

german: Rat der Europäischen Union

french: Conseil de l'Union européenne

italian: Consiglio dell'Unione europea

subordinate terms
 
konferencija predstavnika vlada država članica, sastav Vijeća
note
 
Sastav Vijeća određuje se odlukom Europskoga vijeća usvojenom kvalificiranom većinom (čl. 16. st. 6. UEU-a, čl. 236. UFEU-a). Vijeće ima sjedište u Bruxellesu i sastaje se u različitim sastavima (čl. 16. st. 9. UEU-a, čl. 236. UFEU-a). Države članice se na osnovi rotacije svakih šest mjeseci izmjenjuju u predsjedavanju Vijećem.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije