struna search engine

image shadow

vertikalni izravni učinak

PDF ispis
definition
 

djelovanje pravnih akata Unije koje nacionalni sudovi i druga tijela državne vlasti primjenjuju izravno kad pojedincu dodjeljuju precizno formulirana prava koja su bezuvjetna, pri čijoj primjeni države članice nemaju diskreciju i važenje propisa ne zahtijeva posebne provedbene mjere države članice, a koje stvara pravo naspram države članice

vrela
context
 
Fizičke i pravne osobe države članice mogu tada izravno, već na temelju odredbe prava Zajednice, ostvarivati zaštitu svojih prava proizašlih iz takvih odredbi pred sudovima i drugim tijelima javne vlasti država članica. Tada će se raditi o tzv. vertikalnim izravnim učincima prava Zajednice što je i najčešći slučaj.
vrela
equivalents
 

english: vertical direct effect

german: vertikale Direktwirkung

french: effet direct vertical

subordinate terms
 
vertikalni izravni učinak direktiva
note
 
Klasičan primjer za vertikalni izravni učinak jesu odredbe primarnoga prava o temeljnim gospodarskim slobodama ili uredbe kao odredbe sekundarnoga prava koje pojedincu dodjeljuju izravno primjenjivo pravo naspram države članice.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije