struna search engine

image shadow

vertikalni izravni učinak direktiva

definition
 

izravni učinak direktiva razvijen u praksi Europskoga suda prema kojem direktiva, pod određenim uvjetima, iznimno može imati izravan učinak u situacijama u kojima se pojedinac poziva na direktivu protiv države članice

vrela
synonyms
 

admitted term: vertikalni učinak direktiva

equivalents
 

english: vertical direct effect of directives

german: vertikale Direktiwirkung von Richtlinien

french: effet direct vertical des directives

note
 
Sud Europske unije u Predmetu 148/78 Publico Ministero v Tulio Ratti (1979) ECR 1629 utvrdio je vertikalni izravni učinak direktiva te u daljnjoj sudskoj praksi razvio uvjete za njega: direktiva nije pravovremeno ili sadržajno ispravno preuzeta u nacionalno pravo; odredbe direktive sadržajno su bezuvjetne, odnosno njezina primjena ne ovisi o daljnjim mjerama tijela Unije ili država članica; direktiva je dovoljno jasna, odnosno pravno potpuna i može se primjenjivati bez daljnje konkretizacije. Pozivanje pojedinca protiv države odnosi se ne samo na nosioce državne vlasti nego i na privatne pravne osobe koje pod nadzorom države pružaju usluge od javnoga interesa. Cilj je onemogućiti državi članici da se protiv pojedinca poziva na propust u preuzimanju direktive ako sama nije ispunila obvezu njezina preuzimanja. Vertikalnim izravnim učinkom sankcionira se povreda obveze preuzimanja direktive u nacionalno pravo.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije