struna search engine

image shadow

Vennov dijagram

PDF ispis
definition
 

dijagram sastavljen od krugova kojim se predočavaju operacije i relacije na skupovima, izjavama ili događajima

equivalents
 

english: Venn diagram

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi, Forenzično-kriminalističko nazivlje