struna search engine

image shadow

vektorizacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

izradba slike u vektorskome obliku iz predloška u rasterskome

equivalents
 

english: raster to vector conversion, vectorization

german: Vektorisierung

note
 
Vektorizacija se može izvesti ručno, poluautomatski ili automatski.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik