struna search engine

image shadow

vektor

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

klasa ekvivalencije usmjerenih dužina u kojoj usmjerene dužine $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{CD}$ predočuju isti vektor ako je geometrijski lik $ABDC$ paralelogram

equivalents
 

english: vector, euclidean vector

subordinate terms
 
bazni vektor, jedinični vektor, kolinearni vektori, nulvektor, okomiti vektori, proporcionalni vektori, suprotni vektor, svojstveni vektor, usporedni vektori
symbol
 
note
 
Geometrijski lik spomenut u definiciji može biti i degenerirani paralelogram.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi