struna search engine

image shadow

vektor

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

organizam koji prenosi uzročnika bolesti od jednoga domaćina do drugoga domaćina

equivalents
 

english: vector

german: Vektor

latin: vector

french: Vecteur

note
 
Razlikuju se mehanički i biološki vektori. Mehanički vektori samo prenose uzočnika bolesti, dok se u biološkim vektorima uzročnici razmnožavaju i sazrijevaju.
attachment
 
vektor
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini

source
 

source of term: Kišpatić, J. Opća fitopatologija. Zagreb : Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1971.