struna search engine

image shadow

veća nesreća

definition
 

događaj prouzročen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika koji ugrožava zdravlje ili život ljudi i/ili životinja, prouzročuje štetu na materijalnim i/ili drugim dobrima i/ili okolišu te koji svojim mogućim razvojem može poprimiti značajke katastrofe

equivalents
 

english: major accident

note
 
Veća nesreća može poprimiti značajke katastrofe jer tijela i službe koje se na području njezina nastanka bave zaštitom i spašavanjem kao redovitom djelatnošću ne mogu spriječiti širenje ili pravodobno otkloniti posljedice zbog intenziteta i razvoja nesreće.
classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje