struna search engine

image shadow

vatra

noun f. sl.
definition
 

fizički učinak smrtonosnoga i nesmrtonosnoga oružja

equivalents
 

english: fire

classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje