struna search engine

image shadow

varljivi muhar

PDF ispis
short form
 
muhar
definition
 

jednogodišnji uskolisni korov iz porodice trava čiji je cvat prividni klas sa sitnim klasićima i vretenom koje je pri dnu djelomično vidljivo

vrela
equivalents
 

english: ambiguous foxtail

german: täuschende Borstenhirse, unbeständige Borstenhirse, zweifelhafte Borstenhirse

latin: Setaria decipiens, Setaria ambigua, Setaria gussonei

french: sétaire ambiguë, sétaire trompeuse

note
 
Varljivi muhar naraste do 70 cm u obliku rastresita busena. Korov je okopavina, višegodišnjih nasada i ruderalnih staništa. Kozmopolit je. Latinska se istovrijednica rabi prema njemačkome botaničaru K. F. Schimperu, 1864, Setaria ambigua prema francuskom botaničaru F. V. Mératu, 1836, a Setaria gussonei prema francuskom botaničaru M. F. Kerguélenu, 1975.
attachment
 
varljivi muhar
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini