struna search engine

image shadow

varijanca slučajne varijable

PDF ispis
short form
 
varijanca
definition
 

matematičko očekivanje slučajne varijable $( X - \text{E}(X) )^2$, pri čemu je $\text{E}(X)$ matematičko očekivanje dane slučajne varijable $X$

equivalents
 

english: variance of random variable

symbol
 
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi