struna search engine

image shadow

varijacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

uređena $k$-torka elemenata određenoga skupa

equivalents
 

english: variation

classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi