struna search engine

image shadow

varant

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

vrijednosni papir koji imatelju daje pravo kupnje određenoga broja redovnih dionica po unaprijed određenoj cijeni do određenoga datuma

context
 
Opcije, varanti i njihovi ekvivalenti su financijski instrumenti koji daju posjedniku pravo na kupnju redovnih dionica.
vrela
equivalents
 

english: warrant

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja