struna search engine

image shadow

vanjština skupa

PDF ispis
short form
 
vanjština
definition
 

najmanji skup u topološkome prostoru koji sadržava sve otvorene skupove koji se ne sijeku sa zadanim skupom

equivalents
 

english: exterior, exterior of a set

russian: внешность

note
 
Vanjština skupa $X$ sastoji se od svih točaka koje imaju barem jednu otvorenu okolinu disjunktnu s $X$.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi