struna search engine

image shadow

vanjski kut mnogokuta

PDF ispis
short form
 
vanjski kut
definition
 

sukut unutarnjega kuta konveksnoga mnogokuta

equivalents
 

english: exterior angle, external angle

note
 
Uvijek postoje dva vanjska kuta i definiraju se samo za konveksne mnogokute.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi