struna search engine

image shadow

vanjska revizija

PDF ispis
definition
 

revizija općega proračuna EU-a koju obavlja Revizorski sud koji ispituje jesu li svi prihodi i rashodi Unije zakonito i pravilno izvršeni i je li upravljanje financijama uredno obavljeno te o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće u svome godišnjem izvješću o izvršenju proračuna

vrela
equivalents
 

english: external audit

german: externe Kontrolle

french: contrôle externe

slovak: externý audit

note
 
Vidjeti čl. 140. Prijedloga Komisije od 28. svibnja 2010. za donošenje Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (KOM(2010) 260 konačna verzija 2010/0154 (COD)).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije