struna search engine

image shadow

vanjska granica

definition
 

kopnena granica države članice s trećom zemljom, kao i granica u zračnim lukama, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet izvan unutarnjih granica

equivalents
 

english: external border

german: Außengrenze

french: frontière extérieure

note
 
Uredba Europskoga parlamenta i Vijeća (EZ-a) br. 562/2006 od 15. ožujka 2006. o Kodeksu Zajednice o pravilima prekograničnoga kretanja osoba (Schengenski kodeks o granicama). Nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, vanjska granica je državna granica Republike Hrvatske s državom koja nije država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma, kao i granica na zračnim i morskim lukama, odnosno lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet, ako nisu unutarnje granice.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije