struna search engine

image shadow

valutni rizik

PDF ispis
definition
 

tržišni rizik koji se odnosi na rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskoga instrumenta zbog promjena tečaja stranih valuta

vrela
context
 
Rizik od promjene tečaja stranih valuta (ili valutni rizik) proizlazi iz financijskih instrumenata koji su izraženi u stranoj valuti, odnosno u valuti koja nije funkcijska valuta u kojoj se mjere.
vrela
synonyms
 

admitted term: rizik od promjene tečaja stranih valuta

equivalents
 

english: currency risk

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja