struna search engine

image shadow

valin

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

esencijalna, nepolarna i hidrofobna aminokiselina razgranatoga alifatskog bočnog lanca

synonyms
 

admitted term: ʟ-valin, ᴅ-valin, ʟ,ᴅ-valin

equivalents
 

english: valine, ʟ-valine, ᴅ-valine, ʟ,ᴅ-valine

symbol
 
note
 
Valin je sastojak mesa, mliječnih proizvoda, soje i grahorica.
attachment
 
valin
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, Genetički leksikon