struna search engine

image shadow

valić

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

neprekidna funkcija čiji je graf u obliku vala i koja ima kompaktni nosač

equivalents
 

english: wavelet

french: ondelette

classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi