struna search engine

image shadow

valetudinarij

noun m. sl.
definition
 

bolnica ili stacionar za ranjenike u rimskome vojnom logoru

synonyms
 

not recommended term: valetudinarium

equivalents
 

english: valetudinarium

german: Valetudinarium

latin: valetudinarium

french: valetudinarium

italian: valetudinarium

classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture