struna search engine

image shadow

valentni elektron

definition
 

elektron koji se nalazi u valentnoj ljusci i koji može, ali ne mora sudjelovati u stvaranju kemijske veze s elektronom drugoga atoma

equivalents
 

english: valence electron

note
 
Svi kemijski elemenati iste skupine u periodnome sustavu elemenata imaju jednak broj valentnih elektrona.
classification
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja