struna search engine

image shadow

valentna vrpca

definition
 

najviša popunjena energijska vrpca u kvantnomehaničkim spektrima metala, poluvodiča i izolatora

equivalents
 

english: valence band

french: bande de valence

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici