struna search engine

image shadow

valentna ljuska

PDF ispis
definition
 

ljuska u kojoj su elektroni najudaljeniji od jezgre atoma

equivalents
 

english: valence shell

classification
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Generalić, E. Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011. URL: http://glossary.periodni.com. (12.04.2011.)