struna search engine

image shadow

vaga s jednakim krakovima

definition
 

uređaj za mjerenje mase usporedbom momenata sila na krajevima poluge jednakih krakova

equivalents
 

english: equal-arm balance

french: balance à bras égaux

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici